شماره تلفن ارتباط با‌ما : ۰۹۱۲۸۸۸۰۰۲۳

(0)

شماره حساب ها

شماره حساب بانک ملت برای انتقال بانکی :


شماره کارت بانکی : 0012 -2787- 3379- 6104


شماره حساب بانکی : ۴۷۱۳۷۶۸۴۱۰


نام صاحب حساب : مهدی هاشمی

 

 

 

شماره تلفن ارتباط با‌ما : ۰۹۱۲۸۸۸۰۰۲۳